[1]
Hidayat, A. and Samson, S. 2019. PENINGKATAN TEKNIK LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK MELALUI MODIFIKASI SARANA DAN PRASARANA SDN 223 PALEMBANG. Jurnal Ilmiah Bina Edukasi. 10, 2 (Jan. 2019).