(1)
Sari, E. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR OPERASI BILANGAN BULAT MELALUI MEDIA KONKRET DI SDN 4 MUARAKUANG. jedukasi 2019, 12, 1-15.