SARI, E. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR OPERASI BILANGAN BULAT MELALUI MEDIA KONKRET DI SDN 4 MUARAKUANG. Jurnal Ilmiah Bina Edukasi, v. 12, n. 01, p. 1-15, 30 jun. 2019.