HIDAYAT, A.; SAMSON, S. PENINGKATAN TEKNIK LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK MELALUI MODIFIKASI SARANA DAN PRASARANA SDN 223 PALEMBANG. Jurnal Ilmiah Bina Edukasi, v. 10, n. 2, 25 jan. 2019.