(1)
Andri, A.; Tujni, B. PERANCANGAN DATA WAREHOUSE PERPUSTAKAAN. jurnalmatrik 2017, 19, 101-110.