Arisandy, D. (2019). Hubungan Antara Harga Diri dan Penyesuaian Diri pada Penyandang Pasca Kecelakaan di Panti Sosial Binadaksa Budi Perkasa Palembang. Jurnal Ilmiah Psyche, 9(1), 27-42. Retrieved from http://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalpsyche/article/view/163