Arisandy, Desy. 2019. “Hubungan Antara Harga Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Penyandang Pasca Kecelakaan Di Panti Sosial Binadaksa Budi Perkasa Palembang”. Jurnal Ilmiah Psyche 9 (1), 27-42. http://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalpsyche/article/view/163.