[1]
E. Hidajati and D. Zanatia, “DEIKSIS PERSONA DALAM GELAR WICARA MATA NAJWA: KAJIAN PRAGMATIK”, binabahasa, vol. 14, no. 2, pp. 96–109, Dec. 2021.