(1)
Destania, H.; Syarifudin, A. ANALISIA HIDROGRAF SATUAN DAN WIND ROSE PLOTS PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI SEKANAK. jtekno 2020, 17, 32- 43.