Destania, H., & Syarifudin, A. (2020). ANALISIA HIDROGRAF SATUAN DAN WIND ROSE PLOTS PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI SEKANAK. Jurnal Tekno, 17(2), 32- 43. https://doi.org/10.33557/jtekno.v17i2.1082