DESTANIA, H.; SYARIFUDIN, A. ANALISIA HIDROGRAF SATUAN DAN WIND ROSE PLOTS PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI SEKANAK. Jurnal Tekno, v. 17, n. 2, p. 32- 43, 30 out. 2020.