Destania, Henggar, and Achmad Syarifudin. 2020. “ANALISIA HIDROGRAF SATUAN DAN WIND ROSE PLOTS PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI SEKANAK”. Jurnal Tekno 17 (2), 32- 43. https://doi.org/10.33557/jtekno.v17i2.1082.