Destania, H. and Syarifudin, A. (2020) “ANALISIA HIDROGRAF SATUAN DAN WIND ROSE PLOTS PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI SEKANAK”, Jurnal Tekno, 17(2), pp. 32- 43. doi: 10.33557/jtekno.v17i2.1082.