[1]
H. Destania and A. Syarifudin, “ANALISIA HIDROGRAF SATUAN DAN WIND ROSE PLOTS PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI SEKANAK”, jtekno, vol. 17, no. 2, pp. 32- 43, Oct. 2020.