Destania, H., and A. Syarifudin. “ANALISIA HIDROGRAF SATUAN DAN WIND ROSE PLOTS PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI SEKANAK”. Jurnal Tekno, Vol. 17, no. 2, Oct. 2020, pp. 32-43, doi:10.33557/jtekno.v17i2.1082.